Pistolen

Det som särskiljer pistolen från andra vapen som till exempel krypskyttsgevär och hagelgevär, är att pistolen är betydligt mindre och måste greppas med ena eller båda händerna. Krypskyttsgevär och hagelgevär är däremot långa vapen som skytten oftast brukar behöva lägga på ena axeln för att kunna hantera dem på bästa sätt.

Det finns olika typer av pistoler, som till exempel revolver, och de pistoler som används inom sportskytte är unika jämfört med andra pistoler. Inför vissa tävlingar i sportskytte tillverkas dessutom speciellt designade pistoler. Under tävlingen håller den tävlande skytten pistolen i ena handen för att sikta mot pricken i mitten av måltavlan.

Luftpistol

Pistolen

Luftpistolen är en mindre typ av pistol som driver fram sina skott med hjälp av komprimerad luft, eller med hjälp av någon annan typ av gas. Luftpistolen innehåller ofta skott bestående av hagel. Den här typen av pistol används vid jakt, skadedjursbekämpning, amatörsskjutning och sportskytte. Den äldsta luftpistolen härstammar från omkring år 1580 och finns att betrakta på Livrustkammarmuséet i Stockholm.

Under 1600-talet användes luftpistoler mestadels i jakt av djur som hjort och vildsvin. Dessa historiska luftpistoler laddades då upp med hjälp av en lufttryckspump som funktionerade i en relativt hög hastighet. Den dåvarande luftpistolen hade en del nackdelar jämfört med dagens luftpistol. Ett exempel är att under 1600-talet kunde luftpistolen sluta att fungera i blött väder och regn. Däremot var de historiska luftpistolerna tystare än andra vapen av samma kaliber och producerade till exempel ingen rök efter avfyrat skott.

Thompson Contender

Thompson Contender är en pistol som introducerades första gången år 1967 av företaget Thompson/Center Arms, vilket har gett pistolen sitt namn. Idag används Thompson Contender mest i sportskyttetävlingar där tävlingsdeltagarna ska försöka träffa djurformade stålsiluetter för att få poäng.

Det som särskiljer en Thompson Contender från andra pistoler, är hur dess hylsa är sammansatt med pistolens basala struktur. Originalet har fått namnet G1 Contender som står för Generation One Contender.

Priset för denna pistol är högt och den kostar mer än vissa gevär som används vid jakt. Däremot har en Thompson Contender en del fördelar jämfört med jaktgevär. Ett exempel är att det går att skjuta flera skott innan hylsan behöver bytas ut med en Thompson Contender jämfört med ett gevär. Dessutom är siktet väldigt bra och pistolens precision är oövervinnerlig.

Remington XP-100

Remington XP-100 producerades av Remington Arms år 1963. XP-100 står för eXperimental Pistol number 100. Pistolmodellen var en av de första i syftet att användas vid skjutning på lång distans.

Remington XP-100 är känd för sin goda precision och har genomgått en del förändringar under åren, som till exempel förlängd hylsa och förflyttad handfattning. Precis som Thompson Contender, används Remington XP-100 i sportskyttetävlingar där målet är att träffa djurformade stålsiluetter.