Tävlingar i Pistolskytte

Det är otroligt kul och utmanande att tävla i pistolskytte! Här suddas gränserna mellan man och kvinna, ungdom och vuxen ut och kvar finns bara de personliga, allmängiltiga egenskaper som krävs för att lyckas med sporten. God koncentration, tålamod och precision är avgörande.

Tävlingsgrenar inom skytte

Tävlingsgrenar finns det gott om inom sporten så det bör vara lätt att hitta något som passar just dig. De vanligaste grenarna i Sverige att tävla i är dock fältskjutning och precisionsskjutning.
Vid precisionsskjutning ska skytten träffa så nära mitten som möjligt på en tavla på avståndet 25 meter. Lyckas hen får hen 10 poäng, och sedan en sjunkande score ju längre ut från mitten hen träffar. 50 skott avfyras vanligen under tävlingen och poängen räknas sedan ihop för varje enskild deltagare.
Fältskjutning kan anses vara något mer spännande eftersom att man befinner sig ute i en utmanande terrängmiljö där man ska träffa mål som finns på olika avstånd och med olika stor storlek. Här får man avfyra totalt 60 skott och poängen räknas sedan ihop.

Tävlingar i Pistolskytte

Hur går en tävling till?

Under en tävling finns det olika regler att förhålla sig till. Tävlingen delas in i så kallade stager eller serier där det skjuts skiftande mängder skott och i olika positioner. Såväl avstånd som tid skiljer sig åt. Man delas även in i grupper efter ålder och nivå och inledningsvis börjar man med en provserie för att bland annat kontrollera vapnet.
Skjutledaren utropar olika kommandoord, så som ”Eld!” och ”Markera!”. Efter varje avslutad serie läggs vapnen ned. Därefter räknas poängen efter vissa särskilda regler. En tävling kan ske såväl i en skjuthall som ute i det fria.

Tävlingar i Sverige

Man talar om mästerskapstävlingar, nationella tävlingar eller de mindre klubbtävlingar. Den största tävlingen i Sverige är Pistol-SM som äger rum en gång om året. Det vanligaste är dock att man tävlar inom den egna klubben, som regelbundet anordnar spännande event där man ibland även möter andra klubbar.

Pistolskytte – en jämlik sport

Om du nu känner dig manad och intresserad av att börja med pistolskytte så vill jag gratulera dig till ett fantastiskt val av sport. Pistolskytte är en av få jämlika sporter, där man inte har sett någon som helst skillnad mellan män och kvinnor. Den utgår från personliga egenskaper, som vissa människor har och andra inte, men som man självklart också kan öva upp och utveckla. Framförallt är det roligt att man kan börja i så ung ålder. Att bli bra på pistolskytte kräver mycket övning – men ger en otrolig skjuts till självförtroendet när man lyckas.
Lycka till!